Rozhľadňa Terchová
Malá Fatra Rozhľadňa Terchová
Zvonica nad Lutišami
Kysuce Zvonica nad Lutišami
Zamkovského chata
Vysoké Tatry Zamkovského chata
Spoznaj región Pieniny
Roháčska hrebeňovka (Ostrý Roháč, Volovec, Rákoň)
Západné Tatry Roháčska hrebeňovka (Ostrý Roháč, Volovec, Rákoň)
Múzeum Oravskej dediny
Západné Tatry Múzeum Oravskej dediny
Roháčska hrebeňovka (Spálená, Salatín, Brestová)
Západné Tatry Roháčska hrebeňovka (Spálená, Salatín, Brestová)
Hrad Strečno
Malá Fatra Hrad Strečno
Spoznaj región Košice
Hrad Pajštún
Malé Karpaty Hrad Pajštún