Exkurzie do divočiny s Lesmírom

Slovensko

Lesmír je občianske združenie, ktoré sa venuje zážitkovému vzdelávaniu o prírode. Počas leta spustili na svojej webstránke novinku – exkurzie do prírody so skúsenými lektormi. Vďaka nim budete môcť navštíviť územia, kde žijú bobry alebo pozorovať medvede s odborníkom na ich život.

Lesmír
Lesmír – Fotografia z exkurzie Nebojte sa medveďov v Tichej doline.

Lesmír verí, že najlepší spôsob, ako budovať vzťah ľudí k prírode, je prostredníctvom priamych zážitkov. Práve preto pripravili širokú ponuku exkurzií s odborníkmi, ktorí s nadšením a znalosťami o prírode obohatia vaše zážitky tým, že vám poskytnú zaujímavé a dôležité informácie priamo v prírode.

Pozorovanie medveďov či výlet do bobrieho kráľovstva

Na webstránke Lesmír si môžete aktuálne rezervovať exkurzie:

Jesenná chuť divočiny

Exkurzia Jesenná chuť divočiny je venovaná jednému z najintenzívnejších období roka v divokej prírode – jeseni. Sprievodca Jerguš Tesák vám počas exkurzie odhalí tajomstvá starých lesov, skrytého života šeliem a neustáleho súboja o prežitie tých najsilnejších z ríše zvierat. Trasa exkurzie má dĺžku približne 12 km a je vhodná pre deti od 8 rokov.

Lesmír
Lesmír – Foto: Karol Kaliský

Bobrie kráľovstvo

Skúsený sprievodca Ondrej Kameniar vás vezme priamo k bobrím hrádzam pod Tatrami, kde vám priblíži fascinujúce detaily zo života bobrov a vysvetlí ich nesmierne dôležitú úlohu v prírode. Keď sa budete pozorne dívať, s trochou šťastia bobry aj spoločne uvidíte. Určite tiež stretnete množstvo menších či väčších obyvateľov bobrieho kráľovstva, ktorí sú nemenej zaujímaví ako samotný bobor.

Trasa exkurzie Bobrie kráľovstvo má dĺžku 3 až 6 kilometrov, z toho kratšiu časť tvorí podmáčaný a zarastený terén. Ide o nenáročnú turistiku, na ktorú môžu ísť aj deti od 5 rokov.

Lesmír
Lesmír – Ondrej Kameniar

Nebojte sa medveďov

Na exkurzii Nebojte sa medveďov zistíte vďaka sprievodcovi Martinovi Pelešovi množstvo zaujímavostí o spôsobe života medveďov a tiež o vzťahu medveďa s človekom. V druhej polovici trasy bude navyše výklad spojený s pozorovaním medveďov z bezpečnej vzdialenosti a s kvalitnou pozorovacou technikou. Exkurziu môžete absolvovať počas letných mesiacov na bicykloch a od októbra ako pešiu turistiku. Ide o mierne náročnejšiu trasu, preto je vhodná až od 10 rokov. V prípade cyklovýletu od 8 rokov.

Exkurzie boli vytvorené v rámci Programu sprevádzania prírodou Liptova, ktorý vzniká vďaka podpore od Nadácie VÚB banka.

Podpora prírodného turizmu

Občianske združenie Lesmír svojimi aktivitami podporuje rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. Ten je v prvom rade o spojení s prírodou, vzdelávaní a zážitkoch. V tejto súvislosti nadviazal partnerstvo napríklad aj s Tatranským národným parkom. Okrem toho prírodný turizmus podporuje:

  • Ochranu prírody – Prírodný turizmus umožňuje pochopiť hodnotu prírodných ekosystémov a biodiverzity prostredníctvom priameho zážitku. Keď prírodu vidíte a zažívate, budujete si vzťah k nej samotnej a jej ochrane.
  • Udržateľný cestovný ruch – Lesmírne exkurzie sú navrhnuté tak, aby minimalizovali negatívny vplyv na životné prostredie. Sprievodca počas nich zabezpečuje dodržiavanie pravidiel národných parkov a dostatočné ticho. Sprievody sú uskutočňované v nižšej frekvencii a chodí sa na ne len v malých skupinách. 
  • Miestnu ekonomiku – Prírodný turizmus vytvára pracovné príležitosti v regióne.
Lesmír
Lesmír – Fotografia z exkurzie Nebojte sa medveďov v Tichej doline.

O mobilnej aplikácii Lesmír – digitálnom sprievodcovi prírodou si môžete prečítať v článku Spoznajte tatranskú divočinu cez Lesmír.


Lokalita Slovensko