Mariánska Čeľaď

Podhájska

Zrúcanina Pavlínskeho kláštora sa nachádza v hustom lese na pustatine Mariánska Čeľaď v blízkosti obcí Podhájska a Veľké Lovce. Odvážite sa vstúpiť do ruiny opusteného kláštora?

Ako sa sem dostať?

Cez Kláštornú ulicu vyjdete z obce Podhájska, pokračujete v smere na obec Čechy. Po asi 4 km natrafíte na odbočku na lesnú cestu vpravo. Kláštor nájdete len pár metrov od cesty a autom zaparkujete na voľnej ploche pred ním. K odbočke sa dostanete aj zo smeru od Nových Zámkov na obec Čechy.

Mariánska Čelaď
Kláštor Mariánska Čelaď

Kláštor Mariánska Čelaď má bohatú históriu

Mariánska čeľaď sa po prvýraz v dokumentoch spomína v roku 1210, kedy tu stála kaplnka. Historické pramene však na mieste dokladujú osadu už v 11. storočí. Rok založenia kláštora nie je známy, no potvrdzuje sa v listinách v rokoch 1517. Kláštor patril rádu Paulínov, ktorí v kláštore žili takmer 270 rokov. Medzi 14. a 16. storočím to bol prominentný kláštorný rád, ktorý si užíval rôzne panovnícke privilégiá, mal svoj vlastný erb a obhospodaroval okolo 4000 hektárov pôdy.

Mariánska Čelaď
Kláštor Mariánska Čelaď

Miesto opradené poverami a legendami

Cirkevný rád stál uprostred miestnej komunity a bol aj zárukou práce pre obyvateľov priľahlých obcí. Kláštor a mníšsky rád je opradený poverami a legendami, faktom však ostáva, že kláštor bol centrom kultúry a vzdelanosti, keďže okrem rozsiahleho hospodárstva mal aj vlastnú školu a nemocnicu. 

Obnova a postupný zánik kláštora

Po vpáde Turkov v 16. storočí bol kláštor vyplienený. V 18. storočí sa do kláštora rád Paulinov na 75 rokov vrátil. Kláštor, záhrady a hospodárstvo sa obnovili do skvostného stavu. Cisár Jozef II. však v roku 1786 rehoľu Paulínov v Uhorsku zrušil. V 18. storočí kláštor vyhorel a odvtedy budovy slúžili na rôzne účely – lazaret, kancelárie, základná škola. V neskoršom 20. storočí bol kláštor vyhlásený za Národnú pamiatku a od roku 1989 postupne chátra. 

Mariánska Čelaď
Mariánska Čelaď

Súčasnosť

V súčasnosti sa zachovali tri krídla kláštorných budov okolo rajského dvora, krátke severné krídlo, presbytérium kostola a bohatá podzemná sieť únikových chodieb. Lokalita je uprostred lesa, neudržiavaná a obrastená divou vegetáciou. Pri obhliadke kláštora si dávajte pozor, keďže pamiatka je schátralá. Výlet si môžete predĺžiť návštevou rekreačného strediska Podhájska. 

Parkovanie a verejná doprava

Auto je možné odparkovať priamo pri poľnej ceste, neďaleko kláštora. Železničná stanica Podhájska, alebo autobusová zastávka Podhájska, kostol.

Kam v okolí?

Článok napísala Vejafoto: Shutterstock


Lokalita Podhájska
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Podhájska, Veľké Lovce