Pamiatka UNESCO Vlkolínec otvorila letnú sezónu s novinkami

Liptov

Letná turistická sezóna vo Vlkolínci začala od začiatku júna s pozitívnou novinkou. Nový model fungovania lokality UNESCO je založený na jednotnom výbere vstupného do expozícií vo Vlkolínci. Návštevníci, ktorí si zakúpia vstupné do expozícií navyše neplatia parkovné.

Alfou a omegou vyriešenia problémov Vlkolínca, udržania či nárastu návštevnosti je spolupráca. Za jeden stôl si preto sadli aktéri cestovného ruchu, prevádzkovatelia expozícií a subjekty z Vlkolínca aj s mestom Ružomberok, nakoľko Vlkolínec je práve mestskou časťou druhého najväčšieho liptovského mesta.

„Návštevníci horskej osady, ktorí si kúpia jednotné vstupné do expozícií, budú mať parkovanie v cene lístka. Ostatní turisti si zaplatia za parkovanie na odstavných plochách. Vyriešil sa tak problém, ktorý v minulosti trápil hostí a nerobil dobré meno Vlkolíncu ani Ružomberku,“ povedal vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu Mestského úradu v Ružomberku Miroslava Parobek. „Jednotný výber vstupného do expozícií považujeme za dobrý nápad. Okrem našej expozície sme zároveň ponúkli sprievodcovské služby s historikom aj certifikovanými lektormi ,“ dodal Štefan Dvorský z OZ Galéria UNESCO – Gazdovský dvor.

Skanzen Vlkolínec
Skanzen Vlkolínec

Dohodu o spolupráci pri zabezpečení návštevnosti vo Vlkolínci ešte na jar podpísali Liptovské múzeum, dve občianske združenia vo Vlkolínci a Mesto Ružomberok. Spoločne aj s ďalšími subjektami – Kultúrny dom  Andreja Hlinku v Ružomberku, Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV a Informačné centrum Ružomberok tiež pripravili nový poznávací okruh a trasu so sprievodcom na skupinovú alebo individuálnu prehliadku pamiatky UNESCO ako aj podujatia a akcie počas celého roka, ktoré treba zažiť.

„Organizované prehliadky so sprievodcom budú v letnej turistickej sezóne denne o 11:00 a 14:00 hod. a v ostatnej časti roka v rovnakom čase počas víkendov a štátnych sviatkov. Skupiny alebo školské výlety si ich môžu navyše objednať aj v iných časoch. Pri individuálnych návštevách pamiatky UNESCO odporúčame návštevníkom Liptova využiť audio sprievodcu. Vďaka smartfónu si naši návštevníci jednoducho načítajú QR kódy a v slovenčine alebo angličtine si vypočujú audionahrávky,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

„Podporili sme nový model fungovania a získané prostriedky z nášho podielu na výbere vstupného použijeme na obnovu objektov a inováciu našich expozícií. S našimi partnermi sme sa dohodli aj na odbornej príprave lektorov a sprievodcov,“ povedal Martin Hromada, riaditeľ Liptovského múzea, ktoré vo Vlkolínci prevádzkuje Roľnícky dom. „Pre naše občianske združenie je dôležité, že bude zachovaný príspevok na obnovu a rekonštrukciu objektov i tzv. animačný príspevok pre obyvateľov Vlkolínca. Rovnako aj prísľub, že stretnutia so zástupcami mesta budú pravidelné, lebo je potrebné počúvať aj domácich obyvateľov. Súčasne vítame záväzok, že sa obnoví činnosť Rady pre Vlkolínec, poradného orgánu primátora mesta,“ vysvetlil Ján Ondrík, predseda Občianskeho združenia Vlkolínec.

S Vlkolíncom to mesto Ružomberok myslí skutočne vážne a jeho problémy nerieši len s ohľadom na najbližšie dni či mesiace, ale pozerá sa na UNESCO pamiatku aj s dlhodobou víziou. „Zámerom vedenia mesta je postupnými krokmi riešiť dlhodobé problémy. Pripravujeme projekt komplexného rozvoja pamiatky UNESCO, ktorý zahŕňa rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd, kanalizácie a vybudovanie verejných toaliet, ale aj opravu cesty a zlepšenie možností parkovania. Práve na riešenie týchto problémov použijeme vyzbierané finančné prostriedky z podielu mesta,“  vysvetlil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.

Jedinej pamiatke UNESCO na Liptove sa blýska na lepšie časy. Návšteva Vlkolínca by toto leto určite nemala chýbať v plánoch dovolenkárov.


Lokalita Liptov
Prístupový bod Ružomberok