Silická ľadnica

Slovenský kras

Silická ľadnica je najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete. Nachádza sa v NP Slovenský kras v nadmorskej výške len 503 m n.m.

Táto obrovská priepasť vznikla prepadnutím stropu staršej jaskyne, približne pred 2000 rokmi.

Silická ľadnica nie je verejnosti prístupná, dostanete sa len pred jej vchod. Napriek tomu vstup do prepadliska určite stojí za návštevu. Budete ohromení monumentálnymi priestormi a skvelou klímou.

Zaujímavosti:

Nie náhodou Silická ľadnica dostala svoje pomenovanie. Po celý rok sa v nej udržiava ľad. Dokonca je tu možné pozorovať aj klimatickú inverziu. Rozdiel teploty vzduchu v priepasti, hlavne v letných mesiacoch môže byť aj viac ako 30 stupňov.

Hlavne na jar jaskyňa návštevníkom pripraví nevšedné divadlo, v podobe obrovských ľadových cencúľov.

Jaskyňa je dlhá 1100 m a hlboká 110 m, vytvorená je v druhohorných vápencoch silického príkrovu. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice tečú do Gombaseckej jaskyne.

Otváracie hodiny:

Bezplatne je celoročne otvorený vstup do priepasti. Pohyb návštevníkov je možný maximálne po zábradlie. Jaskyňa nie je prístupná verejnosti.

Ako sa sem dostať?

Vstup do priepasti sa nachádza na odbočke turistického chodníka, medzi obcami Silica a Silická Brezová.

Trasa:

Po žltej značke z parkoviska pred obcou Silica ste pri priepasti do 15 minút. Z obce Silická Brezová najprv po červenej a potom po žltej prídete do 1 hod.

Parkovanie:

Verejné parkovisko pri hlavnej ceste, pred vstupom do obce Silica.

Kam v okolí?

V NP navštívte tiež Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, Gombaseckú jaskyňu, alebo Jaskyňu Domica.

Údaje o čase, dĺžke a prevýšení sú len informatívne. Namerali sme ich na trase Silica – Silická ľadnica a späť.

foto: TIK Rožňava

Zľavy na pobyty na Slovensku
Dĺžka:1 km Čas:1 hod Stúpanie:45 m Klesanie:45 m Lokalita: Slovenský kras Náročnosť: ľahká Prístupový
bod:
Silica
Turistická
značka:
žltá
Trasa: Silica - Silická ľadnica a späť