Hrad Dobrá Niva

Zvolen

Hrad Dobrá Niva, známy pod starším názvom Dobronivský hrad, je zrúcanina gotického hradu v obci Podzámčok. Vzdialený je od Zvolena približne 14 km.

Stručne z histórie

Hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia po mongolskom vpáde. Plnil strážnu funkciu pri dôležitej obchodnej ceste Via Magna, ktorá prechádzala zo Zvolena do Krupiny. Prvýkrát je Hrad Dobrá Niva zmienený v dokumentoch z roku 1305 a do 16. storočia bol centrom kráľovského majetku Dobroniva.

Už začiatkom 17. storočia bol hrad v značne zanedbanom stave, čo viedlo k presunu správy majetku do nových priestorov v podhradí vybudovaných v roku 1609.

Počas renesancie hrad viackrát zmenil majiteľov, najdlhšie, od roku 1614 až do roku 1804, patril rodine Esterháziov. Od 18. storočia začal postupne chátrať a v súčasnosti je konzervovanou ruinou.

Hrad Dobrá Niva

Hrad Dobrá Niva a dvojposchodový palác

Pôvodne hrad pozostával z dvojposchodového paláca, veže a opevnenie tvorili kamenné hradby. Obranu hradu zrejme zabezpečovali hlboké priekopy a široké valy okolo hradného kopca.

V súčasnosti je na najvyššom mieste návršia hradu zachované torzo palácovej stavby, ktorá bola nedávno reštaurovaná s minimálnym použitím betónu.

Komplex hradu je pravidelne udržiavaný, na nádvorí sa nachádzajú lavičky, ohnisko, informačné tabule.

Ako sa sem dostať?

Prídeme sem z obce Podzámčok, pešo okolo cintorína, za približne 20 minút.

Parkovanie a verejná doprava

Parkovisko v obci Podzámčok, pri cintoríne. Najbližšia autobusová zastávka Podzámčok, OcÚ. Najbližšia železničná zastávka Podzámčok.

Kam v okolí?


Lokalita Zvolen
Náročnosť ľahká
Prístupový bod Podzámčok